Als u een afspraak voor een massage met mij maakt, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 • Voor een eerste massage/behandeling zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we eventueel een behandelplan op.
 • Voor en na elke massage/behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de massage/behandeling ervaren is.
 • Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
 • Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Refresh en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. Refresh is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Refresh is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de salon.
 • Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons,  uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de massage.
 • Het verrichten van erotische massages behoort niet tot mijn assortiment. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld.
 • Refresh behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.
 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 • Betaling geschiedt contant of per pin.
 • Het kan voorkomen dat je een afspraak hebt gemaakt voor een behandeling maar onverhoopt toch niet kunt komen (om welke reden dan ook). In dat geval kunt u de afspraak annuleren. Dit kan via e-mail, WhatsApp of telefonisch. Doet u dit minimaal 24uur van tevoren dan zijn er geen kosten aan het annuleren verbonden, Voor afspraken die later worden afgezegd wordt 50% annuleringskosten in rekening gebracht, dit in verband met de gereserveerde ruimte en tijd.
 • Indien je niet komt zonder tevoren af te zeggen (no show) word het volledige bedrag 100% in rekening gebracht.website www.refressalon.nl en allen onderliggende pagina's;

Gebruiker:bezoekers van de website;

Bedrijf:Refresh beauty & Massage de bevoegde uitgever van de webpagina;

*Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


*Refresh werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig.Ondanks deze inspanning, is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

*Refresh geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website word geraadpleegd.

*Refresh biedt geen garantie over de veiligheid van deze website en kan zodoende niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die direct of indirect worden geleden door het gebruik van de website

*Refresh is niet verantwoordelijk voor pagina's van externe partijen waarna verwezen word;

*Refresh verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg.Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;

*Refresh zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Refresh kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindigen op/ van deze website;

*Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op deze website.


Refresh Beauty & Massage Privacy beleid

Omdat wij het als onze verantwoordelijkheid zien om uw privacy te beschermen, hebben we een privacy beleid opgezet.

Ons privacy beleid is op toepassing op alle diensten van Refresh en niet van derden .

Door gebruik te maken van deze website www.refreshsalon.nl accepteert u ons privacy beleid.

E-mail; wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons stuurt, kan het zijn dat de berichten worden opgeslagen op de server, deze gegevens worden niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

Cookies; Onze website www.refreshsalon.nl maakt gebruik van "cookies" om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De Door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website word opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden  en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

U kunt ervoor kiezen om de cookies wel of niet te accepteren.Het is mogelijk dat sommige functies en -services op onze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinde;Refresh verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor de genoemde doeleinde die worden beschreven in ons privacy beleid, tenzij van tevoren schriftelijk door u is goedgekeurd.

Persoonsgegevens; Wij bieden alle bezoekers van refresh de gelegenheid tot het inzien, wijzigen of verwijderen van de persoonlijke informatie die door ons verzameld is.

E-mail